Skip to main content

Focus op resultaat

Betrokken

Samenspraak

Beide voeten op de grond

Kijk op werving

De beste kandidaten zijn doorgaans niet actief op zoek naar een nieuwe baan. Benieuwd hoe wij latent werkzoekenden weten te bereiken?

Lees meer

Kijk op selectie

De mensen die bij u in dienst komen dragen positief of negatief bij aan zaken als productiviteit, personeelsbehoud, verkoop, winstgevendheid, etc. Wat is leidend in het sollicitatietraject? De kosten ‘per hire’ of de opbrengst ‘per hire’?

lees meer

Kijk op strategie

U heeft volop plannen voor de toekomst, misschien zelfs een uitgewerkt strategisch plan. Maar wat gaan u en uw mensen nu anders doen op maandagmorgen? Met andere woorden: hoe krijgt u uw mensen mee, zodat de strategie kan slagen?

Lees meer

TRAINING: Bewust leiding geven

Leer hoe u zichzelf als instrument kunt inzetten binnen uw organisatie. Door een nieuwe kijk en een nieuwe basisgedachte leren wij u anders naar leidinggeven te kijken.

Meer informatie / Aanmelden

Reflectie

Medewerkers worden aangenomen op basis van hun kennis en ervaring, en ontslagen op basis van motivatie en persoonlijkheid.
Als geld verdienen het doel van een bedrijf is, is dan eten het doel van het leven?
Zonder te weten waar de organisatie voor staat, is elk gedrag goed.
Het verschil tussen gemiddeld en bovengemiddeld presterende medewerkers is motivatie en persoonlijkheid

Klanten