Teambuilding

Het nuttige met het aangename combineren

Teambuilding kent vele vormen zoals paintballen, samen naar een klimbos of een escaperoom, en er zijn vele andere activiteiten die spelenderwijs gericht zijn op samenwerken.  De adviseurs van Kijk op Zaken organiseren workshops en werkvormen die – vanuit een positieve benadering – jouw team zich verder helpen ontwikkelen. 

 

Onderlinge samenwerking laten groeien

De mate van veiligheid, verbinding, autonomie, onderling respect en de mate waarin teamleden verantwoordelijkheid durven nemen, bepalen in hoge mate hoe goed jouw team functioneert. Onze werkvormen en workshops zijn altijd gericht op het vergroten van deze ‘bouwstenen’ waardoor de onderlinge samenwerking kan blijven groeien.

Vaak is het een belangrijke stap vooruit om een gemeenschappelijke basis te vinden, iets dat verbindt en als zodanig gevoeld wordt. Daarnaast leren teamleden elkaar beter te begrijpen en het ‘echte gesprek’ te voeren. Elkaars talent en motivatie leren kennen, elkaars irritaties kunnen plaatsen en de ander accepteren en leren waarderen waarin hij of zij ánders is. Uiteindelijk leidt dat tot het vergroten van werkplezier, verbondenheid én succes.

Kijk ook naar onze workshops

Wij helpen je graag verder

Kijk op Zaken biedt verschillende diensten waarmee u zelf de regie neemt in de ontwikkeling van uw organisatie.