Duurzame inzetbaarheid is niet ingewikkeld

‘van hoog-over naar praktisch uitvoerbaar met het TNO-programma Vitaal Vakmens’

Facilitator van Vitaal Vakmens

Graag deel ik mijn mooie ervaring met jullie: ‘Inmiddels ben ik al enige tijd gecertificeerd voor het programma Vitaal Vakmens, ontwikkeld door TNO. Een bewezen effectief programma, goed doordacht, toepasbaar op alle niveaus en in verschillende sectoren.’

Bereken het voordeel voor jouw organisatie!

Een betrokken, gezonde en gemotiveerde medewerker is productiever, minder ziek en blijft langer werken met meer werkplezier. Dit is natuurlijk een open deur. Waar men vaak niet aan denkt, is zogenaamd grijs verzuim. Dat gaat over mensen die fysiek op het werk zijn, maar minder productief. Wat denk je dat dit jouw organisatie kost??? Wij kunnen dit met een speciale tool zo voor je uitrekenen! Hiermee breng je de achterliggende redenen en het effect hiervan in kaart. Dan heb je meteen genoeg redenen om met duurzame inzetbaarheid in jouw bedrijf aan de slag te gaan!

Van scepsis naar actief aan de slag

Je ziet doorgaans in eerste instantie in een eerste groepsbijeenkomst enige scepsis. De interactie begint schoorvoetend, later wordt zo’n groep opener. Zo wordt er vaak kritiek geuit op de organisatie of een leidinggevende, of op de samenwerking met elkaar.

Kortom: Eerst wordt de nadruk gelegd op wat er allemaal niet goed is.

Door serieus met zo’n groep in gesprek te gaan, geen waardeoordeel te hebben, maar te luisteren én vragen te stellen en vervolgens met de groep actief aan de slag te gaan, zie en voel je letterlijk dat de kritische houding omslaat in (voorzichtig) vooruitdenken. Het valt mij op dat er, naast een kritische houding naar anderen, vaak veel zelfreflectie is, als je dat de ruimte geeft. Een fantastische ervaring! Voor deze groepen en zeker ook voor mij.

De kern van het programma: TNO Vitaal Vakmens

Het TNO programma Vitaal Vakmens faciliteert dit proces optimaal:

  • De medewerker in regie over zijn of haar eigen Vitaal Vakman of Vakvrouw zijn. Mensen voelen dat ook zo.
  • En werkgevers: Wees niet bang, telkens zie je weer dat er realistische zaken verwacht worden van een organisatie en óók dat mensen zien dat een belangrijke sleutel bij henzelf ligt. Dat is toch precies wat je wil?

Natuurlijk blijven sommige deelnemers wat afwachtend, maar als je ziet wat er – vaak achter de schermen – al min of meer “vanzelf” gebeurt na de eerste stap (van vijf) in dit programma, dan ben ik telkens weer onder de indruk en ook heel trots op wat er uit de groep zelf naar voren komt.

Bewezen effectief

TNO heeft dit programma Vitaal Vakmens ontwikkeld. Het programma is wetenschappelijk onderbouwd, in de praktijk getoetst en bewezen effectief. De kern is dat medewerkers zélf een belangrijke rol spelen in aangeven wat er belangrijk is voor hen om Vitaal Vakmens te zijn en blijven (met als tegenhanger Mentaal Pensioen).

Nieuwsgierig?

Nicolai en Cobi zijn beiden gecertificeerd om het programma TNO Vitaal Vakmens uit te rollen. We vertellen graag hoe het bij jouw – grote of kleine – organisatie ingezet kan worden. Klinkt het allemaal groot en ingewikkeld? Na onze uitleg niet meer. Neem contact op met ons en laten we vrijblijvend kijken wat er voor jouw organisatie passend is!

Wil je meer weten over duurzame inzetbaarheid en wat de voordelen kunnen voor jouw organisatie?

Lees hier meer over duurzame inzetbaarheid

 

Kijk op Zaken helpt managers en professionals de sterkste drijfveer (groei!) van de mens te benutten, zodat iedereen op de werkvloer volledig tot zijn recht kan komen in een wereld die altijd verandert. Samen bouwen aan een cultuur waarin we allemaal op ons best kunnen zijn!