Eén van de sterkste drijfveren van mensen is de behoefte om te groeien. Door groei en ontwikkeling ervaar je enerzijds werkgeluk en voldoening, anderzijds kan het gepaard gaan met pijn en moeite. Wil je jouw persoonlijke ontwikkeling een extra impuls geven, dan is coaching een logische stap.

De behoefte aan coaching ontstaat op verschillende momenten. Bijvoorbeeld als je in een nieuwe situatie terechtkomt, maar ook als je jezelf wilt ontwikkelen op een nieuw vakgebied of richting een andere functie. Soms merk je dat je werkomgeving sneller verandert dan jijzelf en daardoor ook een nieuwe benadering van je vraagt. Wat jouw behoefte ook is: een goede coach draagt bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling en helpt je bij het bereiken van gewenste resultaten.

Wat mag je van ons verwachten op het gebied van coaching?

Omdat mensen en hun behoeften aan coaching van elkaar verschillen, is een coachingtraject altijd maatwerk. Wel zijn de meeste trajecten onder te verdelen in een analysefase en een procesfase:

De analysefase bestaat uit een intake en het vaststellen van de coachvraag en doelstelling(en). Daarnaast kunnen we verschillende instrumenten inzetten om jouw sterktes, aandachtspunten en gedragsvoorkeuren in kaart te brengen. Dit geeft jou en ons beter inzicht in je talenten, drijfveren en ook in mogelijke valkuilen.

In de procesfase die volgt, zet je de nieuw verkregen kennis, inzichten en adviezen actief en gericht in binnen je eigen werkomgeving. Onze coaches ondersteunen je op gestructureerde wijze bij het vergroten van persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid. Het traject wordt afgesloten met een evaluatie en een advies voor je ontwikkeling op langere termijn.

Ervaringen van coachees

Tijdens individuele begeleiding van Cobi heb ik scherp gekregen waar mijn talenten nog meer liggen en hoe ik deze in kan zetten om mezelf en mijn bedrijf verder c.q. breder te ontwikkelen. De gesprekken waren heel verhelderend en inspirerend. Vanuit “breed kijken” en “opdrachten maken” werd ik begeleid om toe te werken naar iets wat concreet en werkbaar werd en wat ik in mijn bedrijf ben gaan implementeren en uitvoeren. Het heeft mij een nieuwe dimensie voor de toekomst gegeven.

Maria Burgers (Coachee)

In de gesprekken die ik met Cobi heb gevoerd heb ik ervaren hoe belangrijk het is dat degene die voor je zit echt luistert, ook luistert naar de mening achter de woorden. En dat luisteren doet Cobi, ze interpreteert woorden en houding en toetst dan altijd even of deze interpretaties kloppen. Daardoor wordt ik verder geholpen in het begrijpen van de situatie waarin ik zat en wat dat bij mij los maakte.

Hierdoor merk ik nu dat ik in staat ben om de zorgen/piekermomenten op afstand te houden en te bedenken of de oplossing ervan bij mij ligt of bij de ander. Hoewel de situatie hier nog niet echt is veranderd, ben ik in staat om te bedenken wat ik kan/moet veranderen en wat niet. En dat brengt rust en duidelijkheid. Ik blijf het moeilijk vinden, omdat ik op alle momenten de  weerstand voel, maar ben beter in staat het los te laten.

De gesprekken maakten veel bij mij los, maar er waren ook veel momenten waarop ik hard moest lachen om iets dat ter sprake kwam.

Maaike, coachee

Ik heb Cobi leren kennen als een heel prettig mens, met een open, eerlijke en empathische instelling. Ik heb me vanaf het begin af aan bij haar op me gemak gevoeld, mede vanwege het feit dat zij ook regelmatig toetste of haar aanpak als coach bij mij aansloeg en als prettig/helpend werd ervaren. Cobi is daarbij zeer kundig, heeft veel theoretische kennis die ze op een hele laagdrempelige en inzichtelijke manier in de vorm van tips en tricks overdraagt. Die tips en tricks kon ik vervolgens makkelijk in de praktijk ten uitvoer brengen. Ook kreeg ik regelmatig verdiepingsmateriaal per mail zodat ik hier thuis mee aan de slag kon om zo nog meer inzicht te krijgen in bepaalde processen. Ik ben heel blij dat ik de stap heb genomen om een coaching traject aan te gaan en ik ben ook heel blij dat Cobi hierbij op mijn pad is gekomen.

 

B. Baart, HagaZiekenhuis

Cobi is een prettige, doortastende coach. Zij heeft mij handvatten gegeven om met meer zelfvertrouwen spannende gesprekken te voeren en automatische gedachten bij mijzelf te herkennen. Ook heeft zij mij inzicht gegeven in wat ik nodig heb binnen mijn werkomgeving. Ik heb het coaching traject met Cobi als zeer prettig ervaren.

Eline, coachee