Luuk Kommers Thuis in Bouwen

Kort samengevat geeft de cursus mij nu al meer regie op mijn werkweek. Ook een hoop oefenmateriaal om in gesprekken en situaties toe te passen. Ik neem mee dat ik bewuster omga met verschillende situaties, zowel zakelijk als privé, met name op het gebied van gesprekken, onderlinge verhoudingen en relaties. Wat veel voorkomt in de praktijk is het toepassen van gespreksmethodieken en feedbackregels.