Assessments

Een assessment gericht op loopbaanadvies en persoonlijke ontwikkeling geeft je een beter inzicht in jezelf. Het objectiveert jouw zelfbeeld en zo ontdek je logische verbanden, je eigen sterktes en ook wat je misschien niet moet willen. Eerlijk, respectvol en betrouwbaar.

Een assessment is een individueel onderzoek dat inzicht geeft in je persoonlijkheid, capaciteiten en drijfveren. Met de uitkomsten kunnen we een betere inschatting maken van hoe je in elkaar zit: waar word je warm van, over welke kennis en vaardigheden beschik je en – minstens zo belangrijk – welke karaktereigenschappen hebben een positieve invloed op jouw loopbaan of zijn juist een valkuil?

Een assessment helpt je om talenten, sterke kanten en pijnpunten te herkennen. Zo kun je gericht werken aan ontwikkeling en mogelijke vervolgstappen in je carrière. Daarom worden assessments niet alleen ingezet voor werving en selectie, maar ook bij loopbaanbegeleiding, persoonlijke ontwikkeling, coaching en outplacement.

Onze assessment-aanpak

Omdat we bij assessments veel waarde hechten aan gedrags- en persoonskenmerken van kandidaten, werken we met moderne en gevalideerde psychometrische instrumenten. Deze meten psychologische kenmerken zoals persoonlijkheid, gedragsstijlen, cognitieve vaardigheden en motivatie. Alle adviseurs van Kijk op Zaken zijn bevoegd tot het gebruik van deze instrumenten. Onze assessments bestaan uit de volgende onderdelen:

Vragenlijsten en tests

Een deelnemer vult digitaal vragenlijsten en cognitieve tests in op het vlak van persoonlijkheid en op het vlak van werk- en denkniveau.

Persoonlijk interview

In een uitgebreid interview bespreekt één van onze adviseurs de uitkomsten van de vragenlijsten en werk- en denkniveautests met de deelnemer. Daarnaast wordt gesproken over ervaringen, beleving, gedrag, drijfveren en eventuele twijfels. Zo krijgt onze adviseur een helder beeld van de deelnemer. Aan het einde van het gesprek koppelt de adviseur direct de schriftelijke resultaten en zijn of haar beeld van de deelnemer terug, zodat de deelnemer daar nog op kan reageren.

Schriftelijke rapportage

De adviseur legt zijn of haar bevindingen vast in een schriftelijke rapportage die in overleg met de deelnemer en/of met de werkgever wordt gedeeld. In het geval van coaching of outplacement kan het zijn dat er geen (volledig) geschreven rapport wordt opgesteld of dat deze niet ter beschikking van de werkgever wordt gesteld. Dit is uiteraard maatwerk en wordt van tevoren altijd met de deelnemer en opdrachtgever besproken.

Mondelinge toelichting

Indien gewenst volgt een mondelinge toelichting door de adviseur bij de opdrachtgever, al dan niet in aanwezigheid van de deelnemer. Ook hierover worden van tevoren duidelijke afspraken gemaakt.

Meer weten over de assessments van Kijk op Zaken?​​

Wij vertellen jou er graag over.