Cultuurverandering

Een gezonde bedrijfscultuur heeft een positieve invloed op zaken als sfeer, motivatie, productiviteit, duurzame inzetbaarheid, veranderingsbereidheid, verzuim, etc.

Hoe mensen binnen jouw organisatie met elkaar en met klanten omgaan, kenmerkt de bedrijfscultuur. Anders gezegd: Cultuur bestaat bij de gratie van relaties. Dus.., wat als je ervaart dat de huidige cultuur een belemmering is voor vernieuwing, groei, een goede sfeer, klantgerichtheid of constructief samenwerken? Bijvoorbeeld omdat medewerkers niet openstaan voor verandering, of omdat er onderling wantrouwen heerst. Zelfs als mensen het nut van een ontwikkeling zien, blijft het lastig om ander gedrag te gaan vertonen. Wij hebben ervaren dat het wel mogelijk is!

Hoe ondersteunt Kijk op Zaken je bij een cultuurverandering?

Voor cultuurverandering bestaan geen trucjes. Het is een proces. Als cultuur bestaat bij de gratie van relaties, dan zijn het de onderlinge relaties die een voedingsbodem moeten worden voor een cultuur die uitnodigt voor constructief gedrag. Onze interventies en diensten zijn erop gericht om de aard en de kwaliteit van de onderlinge relaties te verbeteren en/of te veranderen. Eerst kijken we met jou naar de aspecten binnen de cultuur die van invloed zijn op gedrag. Wat wil je behouden en wat wil je graag ontwikkelen? Afhankelijk van die analyse worden daarna een aantal interventies voorgesteld. Deze hebben meestal betrekking op de randvoorwaarden om echt tot verbinding met elkaar te kunnen komen in de samenwerking. Je kunt denken aan interventies gericht op onderwerpen als psychologische veiligheid en vertrouwen, leiderschap, elkaar verantwoordelijk houden, echt luisteren, doorbreken van ‘wij/zij denken’, etc. Verandering die voortkomt uit verbinding en gezonde samenwerkingsrelaties zijn veel duurzamer dan veranderingen die vanuit structuren of systemen voortkomen. Zo helpt Kijk op Zaken het veranderingsproces te versnellen en echte transformatie te bewerkstelligen.

Wij helpen je graag verder

Kijk op Zaken biedt verschillende diensten waarmee u zelf de regie neemt in de ontwikkeling van uw organisatie.