CSRD en ESG

Waarom CSRD en ESG waarschijnlijk al veel eerder van toepassing zijn voor veel kleine en middelgrote mkb-bedrijven dan de wettelijke verplichting en waarom het slim is om je nu al voor te bereiden hierop.

Welke invloed heeft je bedrijf op mens en milieu? Deze vraag moeten veel grote organisaties beantwoorden in een verplichte duurzaamheidsrapportage.  Dat bepaalt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), een nieuwe Europese richtlijn. In de rapportage presenteren bedrijven hoe duurzaam en maatschappelijk verantwoord ze ondernemen en hoe ze dat in de toekomst verder gaan vormgeven.

CSRD en ESG in het MKB

CSRD verplicht?

Voor grote beursgenoteerde bedrijven geldt vanaf 1 januari 2024 dat CSRD verplicht is en vanaf 2025 geldt dit ook voor organisaties die meer dan 250 medewerkers in dienst hebben en een jaaromzet van > 50 miljoen euro of > 25 miljoen op de balans.

Voor niet-beursgenoteerde mkb-bedrijven wordt gekeken naar een lichtere CSRD-variant die voor hen uitvoerbaar is. De verwachting is dat vanaf 2028 alle niet-beursgenoteerde bedrijven de richtlijn moeten volgen.

Hoe zit jouw keten in elkaar?

Wanneer je samenwerkt met andere partijen of leveranciers die al wél moeten voldoen aan de nieuwe richtlijn kun je vragen krijgen als: “Hoe wordt jouw product gemaakt? Waar, door wie en onder welke omstandigheden? Hoe vervoerd en verwerkt?’’ Met andere woorden: hoe zit jouw keten in elkaar?

Maak zelf je keuze:

 • Zie CSRD als ballast die je nu nog uit kunt stellen, of
 • Maak je bedrijf sterker, aantrekkelijker voor medewerkers én een interessantere partner voor grotere bedrijven met behulp van CSRD.

Het is slim om als mkb-ondernemer nu al in actie te komen en een voorsprong te nemen ten opzichte van collega’s in de (arbeids)markt. Gebruik de richtlijn niet als dress to impress maar als share to impress.

Toch is er een veel interessantere reden om aan de slag te gaan met ESG. Tik de vraag maar in op google: Presteren duurzame bedrijven beter? Je wordt vervolgens ‘bedolven’ onder de gesponsorde en niet gesponsorde artikelen die verwijzen naar onderzoeken die aantonen dat duurzame bedrijven beter presteren en…, het ligt voor de hand, toekomstbestendiger zijn.  De vraag is niet zozeer: Voldoe ik straks voldoende aan de nieuwe richtlijn? maar meer: Hoe kan de richtlijn mij helpen om beter te presteren?

Duurzaamheidsverslag

Hoe het duurzaamheidsverslag eruit moet zien wordt bepaald aan de hand van twee standaarden:

 1. Standaarden voor alle sectoren: Environment (milieu), Social (sociaal) en Governance (bestuur); ESG.
 2. Standaarden per sector: deze zijn nog niet bekend.

Bij Environment kun je denken aan vervuiling, watergebruik, biodiversiteit, het gebruik van grondstoffen en het hergebruik hiervan.

Bij Social kun je denken aan de arbeidsomstandigheden van eigen medewerkers, ingehuurde medewerkers of werknemers elders in de waardeketen.

Governance gaat met name hoe het bestuur de onderneming aanstuurt. Hoe is de gedragscode, de interne controle, wat wordt er gedaan aan risicobeheer en hoe is de cultuur?

Wat houdt ‘S1 Own Workforce’ in?

Het wordt voor alle bedrijven met > 250 werknemers verplicht om te rapporteren over ESRS S1 richtlijn: ‘Own Workforce’.  

 • Werkomstandigheden
  Dit heeft onder andere betrekking op gezondheid en veiligheid, waaronder mentaal welzijn. Tussendoor feitje: uit onderzoek van TNO blijkt dat ‘kunnen voldoen aan de mentale eisen van het werk’ de grootste invloed heeft op productiviteit.
 • Gelijke behandeling en kansen voor iedereen
  Dit gaat onder meer over gendergelijkheid, diversiteit, opleiding en ontwikkeling van vaardigheden en tewerkstelling en integratie van personen met een handicap.
 • Andere werk gerelateerde rechten Denk aan kinderarbeid, gedwongen arbeid, adequate huisvesting, water en sanitaire voorzieningen en voldoende privacy.

Over bovenstaande moet gerapporteerd worden, zowel kwantitatief als kwalitatief. Met onze expertise helpen wij je niet alleen met rapporteren, maar is onze inzet vooral dat medewerkers beter gaan presteren.

Voor generatie Z, de toekomstige talenten, zijn dit bovendien belangrijke aspecten om te kiezen voor een werkgever. Het kan je een voorsprong geven op de arbeidsmarkt.

Ook al loopt het voor jouw onderneming zo’n vaart nog niet, de wereld om je onderneming heen gaat wel in deze richting veranderen en daar moet je als ondernemer op voorbereid zijn.

Hoe kan Kijk op Zaken helpen met CSRD en ESG?

Bij Kijk op Zaken zijn we gepassioneerd om organisaties te ondersteunen bij het implementeren van Duurzame Inzetbaarheid en ESG-praktijken, met een focus op de sociale dimensie. Onze diensten omvatten:

 • Advies en training over het ontwikkelen van een sociaal verantwoord HR-beleid.
 • Workshops en webinars over het bevorderen van een inclusieve werkcultuur.
 • Onderzoek en analyse van maatschappelijke trends en beste praktijken op het gebied van HR en ESG.

Wij helpen je graag verder

Wil je meer weten over hoe Kijk op Zaken jouw organisatie kan ondersteunen bij het bevorderen van Duurzame Inzetbaarheid en ESG-praktijken? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek!