Assessments

Je wilt weten of een kandidaat succesvol gaat zijn binnen je organisatie. Het verschil tussen gemiddeld en bovengemiddeld functioneren, wordt gemaakt door de persoonlijkheid, motivatie en (cognitieve) capaciteiten. Door een assessment krijg je zicht op hoe de bovengenoemde factoren zich verhouden tot de functie binnen jouw organisatie. Dat stelt je in staat om tot een weloverwogen besluit te komen voor de aanstelling van een nieuwe medewerker

Workshop functioneringsgesprekken Kijk op Zaken meld je nu aan!

Persoonlijkheid, capaciteiten en drijfveren

Kijk op Zaken bespreekt van tevoren de belangrijkste criteria en succesfactoren voor de functie met jou. Welk gedrag zal iemand moeten vertonen om succesvol te kunnen zijn? Welke valkuilen zijn er? Welke cultuur heerst er in jouw organisatie en wat is er motiverend aan deze functie? Op basis van deze analyse en wat we vaststellen in het assessment geven wij je een concreet advies. Daarbij hoort ook een aansturingsadvies voor de leidinggevende van de medewerker om te zorgen dat deze sneller tot resultaten kan komen.

Onze assessment-aanpak

Omdat we bij assessments veel waarde hechten aan gedrags- en persoonskenmerken van kandidaten, werken we met moderne en gevalideerde psychometrische instrumenten. Deze meten psychologische kenmerken zoals persoonlijkheid, gedragsstijlen, cognitieve vaardigheden en motivatie. Alle adviseurs van Kijk op Zaken zijn bevoegd tot het gebruik van deze instrumenten. We hebben jarenlange ervaring in het houden van competentie en ervaringsgerichte interviews. De combinatie van vragenlijsten en een uitgebreid interview geeft een goed beeld van de potentie van de kandidaat voor uw bedrijf.

Onze assessments bestaan uit de volgende onderdelen

Vragenlijsten en tests

Een deelnemer vult digitaal vragenlijsten en cognitieve tests in op het vlak van persoonlijkheid en op het vlak van werk- en denkniveau.

Persoonlijk interview

Na een uitgebreid interview bespreekt onze adviseur de uitkomsten van de vragenlijsten en werk- en denkniveautests met de deelnemer. Er wordt ingegaan op ervaringen, beleving, gedrag, drijfveren en eventuele twijfels. Zo krijgt onze adviseur een helder beeld van de deelnemer. Aan het einde van het gesprek koppelt de adviseur direct de schriftelijke resultaten en zijn of haar beeld van de deelnemer terug, zodat de deelnemer daar nog op kan reageren.

Schriftelijke rapportage

De adviseur legt zijn of haar bevindingen vast in een schriftelijke rapportage die na goedkeuring van de deelnemer en/of met de werkgever wordt gedeeld. In het geval van coaching of outplacement kan het zijn dat er geen (volledig) geschreven rapport wordt opgesteld of dat deze niet ter beschikking van de werkgever wordt gesteld. Dit is uiteraard maatwerk en wordt van tevoren altijd met de deelnemer en opdrachtgever besproken.

Mondelinge toelichting

Indien gewenst volgt een mondelinge toelichting door de adviseur bij de opdrachtgever, al dan niet in aanwezigheid van de deelnemer. Ook hierover worden van tevoren duidelijke afspraken gemaakt.

Wil je weten hoe onze assessments jou helpen om tot een beter besluit te komen?​

Bel of mail ons, wij vertellen er graag over