Deze hadden we niet zien aankomen..

Na het afronden van een training kijken we reikhalzend uit naar de evaluatieformulieren van onze deelnemers. Zeker de laatste keer..

Begin maart, net voordat de maatregelen van kracht werden, waren we van start gegaan met een groep leidinggevenden in Zeeland. Omdat al snel bleek dat het nog wel even zou duren, hebben we dankbaar gebruik gemaakt van Zoom.

Ondanks dat iedereen al had laten weten dat het alles meeviel om de training online verder te vervolgen, waren we toch benieuwd naar de feedback van de deelnemers. Maar deze hadden we niet zien aankomen. Op de vraag ‘wat heb je ervaren als een duidelijk nadeel in het online gaan van de training’ reageerde de helft van de deelnemers (onafhankelijk van elkaar): het appelgebak van Op ‘t Hof Olmenstein! Alle lof voor deze hof?.

Verder vonden de deelnemers het een nadeel dat alles wat trager lijkt te gaan omdat de vrees bestaat om door elkaar te gaan praten. Wanneer je fysiek bij elkaar zit, heb je inderdaad sneller door wie wanneer wat wil zeggen.

Positieve feedback was er gelukkig ook.

‘’Wat ik mee neem in de praktijk is dat op het moment dat je bewust onderdelen uit de training gaat toepassen deze gelijk resultaat hebben. Ik stond daar zelf nogal van te kijken’’.  Aldus Marc van Burg, Chef Werkplaats TMS Terneuzen.

Van dit soort feedback worden wij blij omdat we als trainers beseffen dat er niets is geleerd voordat er iets is toegepast. Dankjewel deelnemers van de editie maart 2020 voor jullie bereidwilligheid om te leren! Iets nieuws leren gaat veel sneller als je bereid bent om je kwetsbaar op te stellen. Ook dat geldt online net zo goed als wanneer je fysiek bij elkaar bent.