Als geld verdienen het doel van een bedrijf is, is eten dan het doel van het leven?

Waarden zijn morele doelen of idealen die mensen nastreven, waarderen, inspireren en motiveren. Ze hebben een emotionele lading en daarmee het vermogen mensen in beweging te krijgen en te verbinden met elkaar. En omdat we dagelijks ondervinden dat het verschil tussen gemiddeld en bovengemiddeld functioneren wordt gemaakt door motivatie van medewerkers zijn kernwaarden waardevol.

Kernwaarden maken doorgaans onderdeel uit van de missie en visie van een onderneming. Ze geven meestal kort en krachtig weer wat en hoe een organisatie doet, maar vooral waarom een onderneming doet wat zij doet.

Het is belangrijk om te weten dat je kernwaarden niet bedenkt, ze zijn er al. Hoewel de identiteit en de kernwaarden al verborgen liggen in het DNA van de onderneming, kan het toch knap lastig zijn om dit onder woorden te brengen omdat je er zo dichtbij staat. Door het stellen van kritische vragen en het denkproces op creatieve wijze te stimuleren, ontdek je via onze workshops en why-how-what-sessies wat de kernwaarden van jouw organisatie zijn. Kernwaarden zijn niet alleen van belang vanwege hun vermogen om mensen te motiveren en te verbinden. Ze zijn ook belangrijk om de juiste mensen te werven en te behouden voor je onderneming. Mocht je nog twijfelen aan het belang van kernwaarden denk dan eens na over de volgende vraag: ‘als geld verdienen het doel van een bedrijf is, is dan eten het doel van het leven?’

Anders gezegd. Geven mensen het beste van zichzelf in een baan omdat ze geld moeten verdienen voor de baas? Of omdat zij kunnen bijdragen aan een groter geheel? Wil je medewerkers in dienst omdat zij aan het einde van de maand de rekeningen moeten betalen? Of medewerkers die in staat
worden gesteld bij te dragen aan een hoger doel? Wat als winst maken een gevolg wordt van het nastreven van de Why van uw onderneming?