Marten en Jacco Harinck, directie Knieriem-Groep

Kijk op Zaken heeft ons gedurende een langere periode begeleid in wat uiteindelijk het beste omschreven kan worden als een strategietraject waarin cultuurverandering een belangrijk onderdeel was. We kijken met plezier terug hoe wij in samenwerking met Nicolai en Cobi erin zijn geslaagd om onze medewerkers meer bewust te maken van onze kernwaarden en hoe onze mensen deze kernwaarden praktisch zijn gaan toepassen op de werkvloer. Door de inzet van specifieke workshops, functioneringsgesprekken en ons tussendoor de spiegel voor te houden over het verloop van het traject, is de verantwoordelijkheid voor verandering en verbetering (lees: executie van onze strategie) veel meer bij de medewerkers komen te liggen. We kijken inmiddels met tevredenheid terug op hoe veel van onze medewerkers verschillende verbetertrajecten hebben opgepakt en uitgevoerd.