Marc van Burg, Voorman Apparatenbouw, TMS Terneuzen

Uit de training neem ik mee in de praktijk dat op het moment dat je bewust onderdelen uit de training toe gaat passen deze gelijk resultaat hebben. Ik stond daar zelf nogal van te kijken.