Harald Schoenmakers, algemeen directeur N.V. Westerscheldetunnel

Sinds 2015 heeft Nicolaï verschillende keren voor ons de werving van een lid van de Raad van Commissarissen begeleid. Hij weet zich goed in te leven in de wensen van de opdrachtgever. Nicolaï slaagt erin om een duidelijk profiel op te stellen, waardoor de kwaliteit van sollicitatiebrieven gemiddeld genomen hoog ligt. Tijdens de procedures begeleidt hij ons op een aangename, deskundige en neutrale manier. Daarnaast is Nicolaï in staat gebleken om de procedures binnen een strak tijdspad af te ronden.