Skip to main content
Home | Diensten | Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling

U heeft talentvolle en ambitieuze medewerkers in dienst. Soms is het zo dat de huidige functie van een medewerker niet meer genoeg uitdaging biedt. Of de functie verandert en de vraag is: ,,hoe kan de medewerker zich ontwikkelen om weer en/of beter in het nieuwe profiel te passen? Ook kan het zijn dat de medewerker graag “verder” wil, maar niet zo goed weet in welke richting.

Ontwikkel assessment

Met deze en soortgelijke vragen kunnen wij de organisatie en de medewerker helpen. Vaak zal dat gebeuren in de vorm van een ontwikkelassessment. Meestal is dat ten opzichte van een concreet functieprofiel (dat wij mogelijk zelf opstellen), soms juist niet. Dan is het een open vraagstelling.

Een assessment is tegelijkertijd ook een onderzoek naar iemands talenten en de mate waarin competenties te ontwikkelen zijn. Competenties die passen bij zijn of haar persoonlijkheid en ervaring zullen veel gemakkelijker te ontwikkelen zijn dan die ver van iemands persoonlijkheid af liggen. Onze overtuiging is, dat een goede fit tussen natuurlijk voorkeursgedrag en de professionele vraag (functie en werkomgeving) cruciaal is. Hieruit volgen succes, inzet en werkplezier als vanzelf.

Coaching

Een ander effectief instrument voor persoonlijke ontwikkeling is coaching. Ook hier richten wij ons bij voorkeur op de sterke punten van de medewerker, om deze te versterken en optimaal in te zetten. Ook kan het in nuttig zijn om competenties te ontwikkelen voor het succesvol invullen van een functie tot het gewenste niveau. Ondanks dat het gewenste niveau niet altijd wordt gehaald, leidt bewustwording, opbouwende feedback en het “oefenen” in praktijksituaties doorgaans wel tot succes. Een gevolg van coaching is meestal dat de coachee zich veel bewuster wordt van zijn/haar gedrag en effect daarvan op de omgeving. Coaching is daarmee een geschikte methode om verandering en/of ontwikkeling in te zetten.

loopbaanadvisering

Loopbaanadvisering is iemand helpen het antwoord te vinden op de vragen: Wat wil ik? Wat kan ik? Wat past bij mij? Een grondige persoonlijkheidsevaluatie vormt dan altijd de basis. Eventueel met een aantal vervolggesprekken en bijpassende opdrachten voor de deelnemer.

Wij kijken niet enkel naar de medewerker, maar ook naar de werkomgeving, ontwikkelrichting en aansturing. Wij brengen een ideaalplaatje in beeld, maar brengen ook in kaart waar de medewerker niet goed tot zijn recht komt. Onze analyses geven zowel de medewerker als de leidinggevende duidelijke handvatten en praktische instructies. Zo komt men sneller tot succes en wordt de samenwerking geoptimaliseerd. Daarnaast kunnen wij ook aangeven of een medewerker bijvoorbeeld kan groeien in richtingen als management, technisch specialisme of commercie.

Wie gingen u voor...

Lees wat klanten en kandidaten over ons zeggen.

Bekijk referenties