Dave Bout, directeur Seafarm

Sinds 2016 begeleidt Kijk op Zaken ons met het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt niet alleen het functioneren besproken in verhouding tot de taken en verantwoordelijkheden van de medewerker. Ook wordt het functioneren geëvalueerd in relatie tot onze kernwaarden ‘Team’, ‘Kwaliteit’ en ‘Trots’. Dit heeft er niet alleen aan bijgedragen dat leidinggevenden en medewerkers stappen hebben gemaakt in hun persoonlijke ontwikkeling, maar het heeft ook onze bedrijfscultuur positief versterkt, waardoor onze medewerkers met meer plezier en motivatie hun werk doen.