Hoe mensen binnen uw organisatie met elkaar en met klanten omgaan, kenmerkt uw bedrijfscultuur. Maar wat als u ervaart dat de huidige cultuur een belemmering is voor succes, vernieuwing, groei, klantgerichtheid of wendbaarheid? Bijvoorbeeld omdat medewerkers niet openstaan voor verandering. Of omdat er onderling wantrouwen heerst. Zelfs als mensen het nut van een ontwikkeling zien, is het moeilijk om ook daadwerkelijk ander gedrag te vertonen. Deze zaken kunnen zorgen voor een sfeer die negatief effect heeft op productiviteit en motivatie, waardoor waardevolle mensen zich soms niet langer thuis voelen en daardoor vertrekken of zich aanpassen. Wilt u de bedrijfscultuur op een positieve manier beïnvloeden, dan zult u deze cirkel moeten doorbreken. 

Hoe ondersteunt Kijk op Zaken u bij een cultuurverandering?

Om de bedrijfscultuur positief te ontwikkelen, moeten mensen binnen de organisatie ook een positieve ontwikkeling doormaken. Dat is geen standaard trucje, maar een intensief traject. Een flinke inspanning, maar ook een flink resultaat.

Om dit vliegwiel in beweging te brengen, kijken de adviseurs van Kijk op Zaken met u naar aspecten die van invloed zijn op het gedrag van mensen. Anderzijds helpen we u te bepalen waar de organisatie naar toe wil en waarom. Uiteraard kijken we samen wat daarbij de gewenste bedrijfscultuur is. Dat doen we vanuit een blik op de organisatie én op de mensen in uw organisatie, met als voorwaarde dat directie en leidinggevenden ook bereid zijn de nieuwe aspecten van de gewenste cultuur in de praktijk zelf voor te leven.

Sinds 2016 begeleidt Kijk op Zaken ons met het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt niet alleen het functioneren besproken in verhouding tot de taken en verantwoordelijkheden van de medewerker. Ook wordt het functioneren geëvalueerd in relatie tot onze kernwaarden ‘Team’, ‘Kwaliteit’ en ‘Trots’. Dit heeft er niet alleen aan bijgedragen dat leidinggevenden en medewerkers stappen hebben gemaakt in hun persoonlijke ontwikkeling, maar het heeft ook onze bedrijfscultuur positief versterkt, waardoor onze medewerkers met meer plezier en motivatie hun werk doen.

Dave Bout, directeur Seafarm

Denkt u dat een positieve aanpassing van uw bedrijfscultuur onmogelijk is?

De adviseurs van Kijk op Zaken overtuigen u graag dat het wel kan! Neem contact met ons op voor meer informatie.  

Meer diensten

Ontdek hoe Kijk op Zaken u ook kan ondersteunen op het gebied van:

HR Advies

Goed HR-advies helpt uw organisatie én uw medewerkers vooruit.

Lees verder

Cultuurverandering

Om de bedrijfscultuur positief te ontwikkelen, moeten mensen binnen de organisatie ook een positieve ontwikkeling doormaken. Dat is geen standaard trucje, maar een intensief traject. Een flinke inspanning, maar ook een flink resultaat.

Lees verder

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is de mate waarin medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken, zowel binnen en/of buiten uw organisatie. De nadruk ligt daarbij wat ons betreft op medewerkers die zelf verantwoordelijkheid nemen en die hierin worden gefaciliteerd door u als werkgever. Zo behoudt u goede mensen voor de lange termijn: medewerkers die begrijpen wat er nu nodig is om ook over een aantal jaren nog van toegevoegde waarde te zijn.

Lees verder

Teambuilding

Wanneer teamleden hun inbreng durven leveren, zich veilig voelen en er onderling respect is, komt dit de samenwerking binnen teams ten goede. Dat begrijpt vrijwel iedereen. Het leidt niet alleen tot betere resultaten, maar ook tot veel meer werkplezier en verbondenheid. Zo functioneert een team zoals bedoeld: in zijn geheel is het tot meer in staat dan alle individuen afzonderlijk.

Lees verder

Functie- of rolbeschrijvingen

Een succesvolle zoektocht naar de juiste kandidaat voor een vacature begint uiteraard met een zorgvuldig opgesteld functieprofiel. Maar ook voor werknemers die al bij u in dienst zijn, geeft een goed profiel – waarin u de inhoud van de functie, gewenste kennis en verantwoordelijkheden benoemt – richting en duidelijkheid.

Lees verder

Lerende organisatie

Dat de wereld om ons heen steeds sneller verandert, is een feit. Voor organisaties zijn onderwerpen als aanpassingsvermogen, wendbaarheid, creativiteit, agile werken en ondernemerschap noodzakelijk om snel en soepel op die ontwikkelingen in te spelen. Het is een strategische keuze om leren en ontwikkelen centraal te stellen binnen uw bedrijf en om dat onderdeel te maken van uw bedrijfscultuur.

Lees verder