Het provinciebestuur zet in op economische ontwikkeling, groei en vernieuwing van Zeeland. We benutten daarbij de strategische ligging in zee, tussen Rotterdam en Antwerpen. Ook kiezen we bewust voor de sectoren waar Zeeland sterk in is, zoals de procesindustrie met circular-biobased economie, de havens en logistiek, recreatie en toerisme, energie, landbouw en agro food, visserij en aquacultuur. Ook plattelandsontwikkeling en natuurherstel zijn onderwerpen waar het provinciebestuur aan werkt. De provinciale organisatie ondersteunt onder leiding van de provinciesecretaris/directeur het bestuur.