Een goede workshop creëert draagvlaak binnen teams en stimuleert deelnemers om te werken vanuit een gezamenlijke focus. Soms vergt dat een verbetering in de communicatie, andere keren moet er iets worden gedaan aan het onderlinge vertrouwen of simpelweg worden geoefend met nieuwe materie. Daarom zijn de workshops van Kijk op Zaken altijd maatwerk.

Kijk op Zaken begeleidt verschillende soorten workshops. Een greep uit ons aanbod:

Teamsessie:
Vind jullie gemeenschappelijke WHY

Simon Sinek beschreef het heel treffend: ‘Elke directeur kan vertellen wat zijn organisatie doet. Sommigen leggen ook uit hoe ze het doen, maar slechts enkelen kunnen duidelijk uitleggen waarom ze het doen.’ Terwijl juist dat laatste een bron van inspiratie vormt voor medewerkers en loyaliteit creëert. In deze teamsessie gaan we op zoek naar die ‘why’: een gezamenlijke missie die past bij ieders persoonlijke drijfveren.

Ja, ik wil graag meer weten over de WHY-sessie

Strategiesessie:
Aan de slag met HOW en WHAT

Als het vertrekput  voor iedereen helder is, bepalen we samen welke strategie daar naadloos op aansluit. Welke ambities en acties passen bij onze ‘why’? En wat maakt ons onderscheidend in onze aanpak? In deze strategiesessie ontdekken we hoe het ‘how’ en ‘what’ optimaal in de context van de organisatie geplaatst kunnen worden.

Ja, ik wil graag aan de slag met HOW en WHAT

Meerdaagse teamsessie:

Bewust(er) samenwerken

Wat zijn belangrijke kernwaarden binnen onze organisatie? Wat verbindt en onderscheidt ons? Waar willen we gezamenlijk naartoe? Aan het beantwoorden van die vragen geven we invulling tijdens een meerdaagse, praktische teamsessie. We maken talenten, rollen, valkuilen, pijnpunten en eyeopeners inzichtelijk. Door de inzet van verschillende werkvormen worden ook de cultuur en het karakter van het team zichtbaar. Een belangrijke basis om bewust(er) met elkaar samen te werken.

Ja, ik wil graag bewust(er) samenwerken met collega’s

Workshop:

Bewust(er) leidinggeven

Van teamleiders wordt meer dan ooit verwacht dat zij collega’s concrete handvatten bieden om slimmer samen te werken en de ambities van de organisatie waar te maken. Maar hoe doet u dat in een tijd van zelforganiserende teams, millennials en veranderingen die elkaar in razend tempo opvolgen? Kijk op Zaken werkt met onder meer teamleiders, MT-leden en projectteams aan bewust(er) leidinggeven.

Ja, ik wil graag bewust(er) leidinggeven

Teamsessie:

Thema op maat

Speelt er in uw organisatie een specifiek thema dat bepalend is voor het werk of de werksfeer? Bijvoorbeeld op het gebied van samenwerken, nieuwe werkprocessen, verbeteringstrajecten of onderling vertrouwen? Kijk op Zaken bouwt samen met u een workshop op maat. Met zorg en aandacht voor een uitkomst die precies past bij uw situatie.


Ja, ik wil graag een workshop op maat organiseren

Workshop:

Word een ster in gespreksvoering

Een goed gesprek voeren is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Voert u zelf regelmatig selectiegesprekken, functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken of ontwikkelingsgesprekken en kunt u ondersteuning gebruiken om dit te professionaliseren? Kijk op Zaken werkt onder meer met u aan de ontwikkeling van de STAR-techniek, het competentiegerichte interview en het geven van feedback.


Ja, ik wil graag een ster worden in gespreksvoering

Door te starten met een concreet en tastbaar thema, worden complexe onderwerpen aangepakt. Daarbij ervaren we regelmatig dat onuitgesproken weerstand in de setting van een veilige, productieve workshop ineens bespreekbaar blijkt. Dat is enorm waardevol voor de samenwerking binnen teams. Kijk op Zaken heeft een brede ervaring met het toepassen van verschillende werkvormen. Onze workshops worden waar mogelijk gegeven door twee adviseurs, die elkaar optimaal aanvullen om mensen in beweging te krijgen.

Meer diensten

Ontdek hoe Kijk op Zaken u ook kan ondersteunen op het gebied van:

HR Advies

Goed HR-advies helpt uw organisatie én uw medewerkers vooruit.

Lees verder

Cultuurverandering

Om de bedrijfscultuur positief te ontwikkelen, moeten mensen binnen de organisatie ook een positieve ontwikkeling doormaken. Dat is geen standaard trucje, maar een intensief traject. Een flinke inspanning, maar ook een flink resultaat.

Lees verder

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is de mate waarin medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken, zowel binnen en/of buiten uw organisatie. De nadruk ligt daarbij wat ons betreft op medewerkers die zelf verantwoordelijkheid nemen en die hierin worden gefaciliteerd door u als werkgever. Zo behoudt u goede mensen voor de lange termijn: medewerkers die begrijpen wat er nu nodig is om ook over een aantal jaren nog van toegevoegde waarde te zijn.

Lees verder

Teambuilding

Wanneer teamleden hun inbreng durven leveren, zich veilig voelen en er onderling respect is, komt dit de samenwerking binnen teams ten goede. Dat begrijpt vrijwel iedereen. Het leidt niet alleen tot betere resultaten, maar ook tot veel meer werkplezier en verbondenheid. Zo functioneert een team zoals bedoeld: in zijn geheel is het tot meer in staat dan alle individuen afzonderlijk.

Lees verder

Functie- of rolbeschrijvingen

Een succesvolle zoektocht naar de juiste kandidaat voor een vacature begint uiteraard met een zorgvuldig opgesteld functieprofiel. Maar ook voor werknemers die al bij u in dienst zijn, geeft een goed profiel – waarin u de inhoud van de functie, gewenste kennis en verantwoordelijkheden benoemt – richting en duidelijkheid.

Lees verder

Lerende organisatie

Dat de wereld om ons heen steeds sneller verandert, is een feit. Voor organisaties zijn onderwerpen als aanpassingsvermogen, wendbaarheid, creativiteit, agile werken en ondernemerschap noodzakelijk om snel en soepel op die ontwikkelingen in te spelen. Het is een strategische keuze om leren en ontwikkelen centraal te stellen binnen uw bedrijf en om dat onderdeel te maken van uw bedrijfscultuur.

Lees verder