Wanneer teamleden hun inbreng durven leveren, zich veilig voelen en er onderling respect is, komt dit de samenwerking binnen teams ten goede. Dat begrijpt vrijwel iedereen. Het leidt niet alleen tot betere resultaten, maar ook tot veel meer werkplezier en verbondenheid. Zo functioneert een team zoals bedoeld: in zijn geheel is het tot meer in staat dan alle individuen afzonderlijk.

Waarom teambuilding?

Het is belangrijk om de goede band te blijven versterken, maar ook het gevoel dat het beter of anders kan – of soms dat het anders moet – is een goede aanleiding voor teambuilding. Dit gevoel kan onder meer worden veroorzaakt door de komst van nieuwe collega’s die ook weer nieuwe dynamiek met zich meebrengen, door een belangrijk project waar veel druk op ligt, een gebrek aan vertrouwen en sfeer of  teamleden die verantwoordelijkheid te snel afschuiven.

Hoe ondersteunt Kijk op Zaken u bij teambuilding?

De adviseurs van Kijk op Zaken organiseren workshops die – vanuit een positieve benadering – uw team zich verder helpen ontwikkelen. Vaak is het een belangrijke stap vooruit om een gemeenschappelijk doel te vinden, iets dat verbindt en als zodanig gevoeld wordt. Daarnaast leren we teamleden elkaar beter te begrijpen en het ‘echte gesprek’ te voeren. Elkaars talent en motivatie leren kennen, elkaars irritaties kunnen plaatsen en de ander accepteren en leren waarderen in waarin hij of zij ánders is. Uiteindelijk leidt dat tot vergroting van werkplezier, verbondenheid én succes.

De workshops die door ons worden verzorgd en gefaciliteerd worden altijd aangepast aan de behoefte van u als opdrachtgever en aan de samenstelling van de groep. Enkele items die vaak aan bod komen:

 • Gemeenschappelijke doelstelling bepalen
  vaak gecombineerd met het samen definiëren van de “why” of kernwaarden van een team of organisatie;
 • Onderling vertrouwen vergroten
  bespreekbaar maken en positief stimuleren;
 • Samenwerking verbeteren
  via een korte persoonlijkheidstest (kleurentest) elkaar leren kennen, begrijpen en aanvullen;
 • Het maken van een teamprofiel
  vaak in het verlengde van het vorige punt: welke eigenschappen zijn veel of juist weinig vertegenwoordigd in het team en waartoe leidt dit;
 • Do’s & don’ts-sessie
  hoe willen we met elkaar omgaan, wat vinden wij gezamenlijk belangrijk?
 • Concrete afspraken maken
  het komen tot een (andere) wijze van overleg, werkprocessen, samenwerking en taakverdeling.

In de workshops wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen, waarin wij afwisselen tussen theoretische achtergrond, actieve individuele werkvormen en het werken in groepen op basis van moderne en gangbare inzichten en modellen. Soms is één workshop al heel verhelderend, soms wordt gekozen voor een aantal workshops met een logische opbouw.

Ervaring van Kijk op Zaken met teambuilding

Onze adviseurs hebben ruime ervaring met het inzetten van diverse werkvormen en het geven van trainingen en workshops. We begeleiden zowel teams op directieniveau als operationele teams en gemengde groepen. Hierdoor kunnen wij flexibel omgaan met issues die onverwachts opkomen en adequaat inspelen op wijzigende situaties. Zo hebben wij als adviseurs cultuurveranderingen weten te bewerkstelligen en vertrouwen binnen teams hersteld, waardoor er prettige samenwerking mogelijk was en men weer met plezier naar het werk kon gaan.

Meer weten?

Teambuildingactiviteiten geven altijd een positieve impuls aan het team. We vertellen u er graag meer over.

Meer diensten

Ontdek hoe Kijk op Zaken u ook kan ondersteunen op het gebied van:

HR Advies

Goed HR-advies helpt uw organisatie én uw medewerkers vooruit.

Lees verder

Cultuurverandering

Om de bedrijfscultuur positief te ontwikkelen, moeten mensen binnen de organisatie ook een positieve ontwikkeling doormaken. Dat is geen standaard trucje, maar een intensief traject. Een flinke inspanning, maar ook een flink resultaat.

Lees verder

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is de mate waarin medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken, zowel binnen en/of buiten uw organisatie. De nadruk ligt daarbij wat ons betreft op medewerkers die zelf verantwoordelijkheid nemen en die hierin worden gefaciliteerd door u als werkgever. Zo behoudt u goede mensen voor de lange termijn: medewerkers die begrijpen wat er nu nodig is om ook over een aantal jaren nog van toegevoegde waarde te zijn.

Lees verder

Teambuilding

Wanneer teamleden hun inbreng durven leveren, zich veilig voelen en er onderling respect is, komt dit de samenwerking binnen teams ten goede. Dat begrijpt vrijwel iedereen. Het leidt niet alleen tot betere resultaten, maar ook tot veel meer werkplezier en verbondenheid. Zo functioneert een team zoals bedoeld: in zijn geheel is het tot meer in staat dan alle individuen afzonderlijk.

Lees verder

Functie- of rolbeschrijvingen

Een succesvolle zoektocht naar de juiste kandidaat voor een vacature begint uiteraard met een zorgvuldig opgesteld functieprofiel. Maar ook voor werknemers die al bij u in dienst zijn, geeft een goed profiel – waarin u de inhoud van de functie, gewenste kennis en verantwoordelijkheden benoemt – richting en duidelijkheid.

Lees verder

Lerende organisatie

Dat de wereld om ons heen steeds sneller verandert, is een feit. Voor organisaties zijn onderwerpen als aanpassingsvermogen, wendbaarheid, creativiteit, agile werken en ondernemerschap noodzakelijk om snel en soepel op die ontwikkelingen in te spelen. Het is een strategische keuze om leren en ontwikkelen centraal te stellen binnen uw bedrijf en om dat onderdeel te maken van uw bedrijfscultuur.

Lees verder