Skip to main content
Home | Onze kijk op | Strategie

Strategie

Strategie is datgene wat elke dag de basis moet zijn van iedere inspanning en elke beslissing die wordt genomen. Maar hoe kom je van het één naar het ander? Wij helpen u concretiseren en implementeren.

De organisatie en medewerkers in lijn brengen met de doelstellingen

Wij zijn geen strategie bedenkers. U heeft impliciet of expliciet zelf een idee waar u heen wilt met uw bedrijf. Het DNA van de organisatie zit immers bij u en uw mensen. Dat vinden wij een belangrijk uitgangspunt.

Kijk op Zaken ondersteunt u bij het formuleren van lange termijn doelstellingen, die wij vervolgens met u vertalen naar concrete acties, inclusief tijdspad en prioriteitsbepaling. De eerste stap is meestal het concretiseren van uw strategisch plan op papier;  ‘’ if it ain’t on the page it ain’t on the stage’’, is ook een belangrijk uitgangspunt. Daarna komt het op de uitvoering van het plan aan.

Dat betekent dat de organisatie en de mensen in lijn moeten worden gebracht met de strategische doelstellingen. Daar zijn verschillende methoden voor, maar de meest voor de hand liggende instrumenten zijn: ‘functionerings- en beoordelingsgesprekken’, competentie management, werkprocessen en overlegstructuren opzetten en vastleggen.

Afhankelijk van het doel of resultaat dat bereikt dient te worden, moet je iets kunnen en je moet het vervolgens ook doen. Zo eenvoudig is het bijna,..want de factor willen mag niet onderschat worden! Bovenstaande management instrumenten zijn bijzonder geschikt om inzicht te krijgen in wat medewerkers moeten kunnen en wat ze moeten doen, maar ook of ze het daadwerkelijk kunnen, willen, en gaan doen.

De meeste bedrijven hanteren dergelijke instrumenten, maar deze zijn vaak niet in lijn gebracht met de (strategische) doelstellingen. Daarnaast is een veel gehoorde klacht van leidinggevenden dat de tijd die gemoeid is met overleg of een functioneringsgesprek, hen te weinig oplevert en daarom wordt ervaren als een verplicht ritueel. In gesprek met managers komen er vaak geen bevestigende  antwoorden op vragen als:  heb je aan het begin van het jaar samen met je medewerker persoonlijke doelstellingen geformuleerd die afgeleid zijn van de strategie? En zo ja, hoe vaak hebben jullie daarna samen gezeten om te kijken in hoeverre de medewerker nog op koers ligt om bij te kunnen bijsturen? Of, welke afgeleide doelstellingen komen periodiek terug op de agenda van het overleg? Is er een professionele overlegstructuur?  Levert het de medewerker ontwikkeling en motivatie op? En … laat je in de praktijk zien wat je met woorden zegt?

Met andere woorden: om doelstellingen te behalen dienen instrumenten niet alleen goed op elkaar te zijn afgestemd, maar moeten managementinstrumenten ook juist worden ‘gehanteerd’. Het gevolg laat zich raden als het voor u en de medewerkers niet duidelijk is wat ze moeten kunnen en wat ze moeten doen.

Kijk op Zaken brengt managementinstrumenten voor u in lijn met uw (strategische) doelstellingen. Daarnaast trainen wij leidinggevenden, bijvoorbeeld in het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, zodat medewerkers vaardig worden aangestuurd, zowel op resultaten als op wenselijk gedrag.

DE JUISTE MEDEWERKERS:

  • zijn bezig met de juiste dingen,
  • tonen de juiste inzet,
  • en leveren de juiste kwaliteit.
  • Een juiste Kijk op Zaken.

Wie gingen u voor...

Lees wat klanten en kandidaten over ons zeggen.

Bekijk referenties