“Waar je talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen, ligt je roeping”. Aldus Aristoteles meer dan 2000 jaar geleden. Vanuit mijn jarenlange ervaring als HR consultant kan ik deze  uitspraak volmondig beamen. Wanneer mensen in hun kracht worden gezet, worden organisatie doelstellingen eerder bereikt. Mijn focus ligt op het werven, selecteren en ontwikkelen van talenten. Talenten die individueel, maar vooral ook binnen divers samengestelde teams, optimaal tot bloei kunnen komen.

Nore van Tongerloo
Van jongs af aan heb ik altijd een brede interesse gehad. Na mijn studie ben ik als management trainee gestart bij een grote organisatie. Via diverse management functies heb ik een brede kijk op mensen en op organisaties kunnen ontwikkelen. Na een jaar of acht “van binnenuit” een organisatie te hebben gewerkt, heb ik de overstap gemaakt om bij een internationaal management adviesbureau organisaties “van buitenaf” te gaan adviseren. Met veel plezier heb ik voor een breed scala aan klanten mogen werken, van zakelijke dienstverlening tot aan hightech bedrijven. Inderdaad, mijn brede belangstelling is altijd gebleven.
Mijn samenwerking met Kijk op Zaken vindt zijn oorsprong in deze tijd, toen wij elkaar destijds als collega’s hebben leren kennen. Ook nu wij niet meer voor ditzelfde management adviesbureau werken en ieder zijn eigen pad is gevolgd, delen wij nog steeds onze diepgewortelde kijk op mensen en organisaties. Onze gedeelde Kijk op Zaken!

Via één van mijn klanten heb ik de methodiek van Management Drives leren kennen. Inmiddels kan ik, als gecertificeerd Management Drives consultant, tools inzetten om zowel op het niveau van individuen als van teams en organisaties inzichten te geven in drijfveren. Drijfveren voorspellen gedrag. Op basis van deze inzichten kan de performance worden verbeterd van individuen, teams en organisaties.