Een assessment gericht op loopbaanadvies en persoonlijke ontwikkeling geeft je een beter inzicht in jezelf. Het objectiveert jouw zelfbeeld en zo ontdek je logische verbanden, je eigen sterktes en ook wat je misschien niet moet willen. Eerlijk, respectvol en betrouwbaar.

Een assessment is een individueel onderzoek dat inzicht geeft in je persoonlijkheid, capaciteiten en drijfveren. Met de uitkomsten kunnen we een betere inschatting maken van hoe je in elkaar zit: waar word je warm van, over welke kennis en vaardigheden beschik je en – minstens zo belangrijk – welke karaktereigenschappen hebben een positieve invloed op jouw loopbaan of zijn juist een valkuil?

Een assessment helpt je om talenten, sterke kanten en pijnpunten te herkennen. Zo kun je gericht werken aan ontwikkeling en mogelijke vervolgstappen in je carrière. Daarom worden assessments niet alleen ingezet voor werving en selectie, maar ook bij loopbaanbegeleiding, persoonlijke ontwikkeling, coaching en outplacement.

Onze assessment-aanpak

Omdat we bij assessments veel waarde hechten aan gedrags- en persoonskenmerken van kandidaten, werken we met moderne en gevalideerde psychometrische instrumenten. Deze meten psychologische kenmerken zoals persoonlijkheid, gedragsstijlen, cognitieve vaardigheden en motivatie. Alle adviseurs van Kijk op Zaken zijn bevoegd tot het gebruik van deze instrumenten.

Onze assessments bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Vragenlijsten en tests
  Een deelnemer vult digitaal vragenlijsten en cognitieve tests in op het vlak van persoonlijkheid en op het vlak van werk- en denkniveau.
 • Persoonlijk interview
  In een uitgebreid interview bespreekt één van onze adviseurs de uitkomsten van de vragenlijsten en werk- en denkniveautests met de deelnemer. Daarnaast wordt gesproken over ervaringen, beleving, gedrag, drijfveren en eventuele twijfels. Zo krijgt onze adviseur een helder beeld van de deelnemer. Aan het einde van het gesprek koppelt de adviseur direct de schriftelijke resultaten en zijn of haar beeld van de deelnemer terug, zodat de deelnemer daar nog op kan reageren.
 • Schriftelijke rapportage
  De adviseur legt zijn of haar bevindingen vast in een schriftelijke rapportage die in overleg met de deelnemer en/of met de werkgever wordt gedeeld. In het geval van coaching of outplacement kan het zijn dat er geen (volledig) geschreven rapport wordt opgesteld of dat deze niet ter beschikking van de werkgever wordt gesteld. Dit is uiteraard maatwerk en wordt van tevoren altijd met de deelnemer en opdrachtgever besproken.
 • Mondelinge toelichting
  Indien gewenst volgt een mondelinge toelichting door de adviseur bij de opdrachtgever, al dan niet in aanwezigheid van de deelnemer. Ook hierover worden van tevoren duidelijke afspraken gemaakt.

Meer weten over de assessments van Kijk op Zaken?

Wij vertellen u er graag over.

Meer diensten

Ontdek hoe Kijk op Zaken u ook kan ondersteunen op het gebied van:

HR Advies

Goed HR-advies helpt uw organisatie én uw medewerkers vooruit.

Lees verder

Cultuurverandering

Om de bedrijfscultuur positief te ontwikkelen, moeten mensen binnen de organisatie ook een positieve ontwikkeling doormaken. Dat is geen standaard trucje, maar een intensief traject. Een flinke inspanning, maar ook een flink resultaat.

Lees verder

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is de mate waarin medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken, zowel binnen en/of buiten uw organisatie. De nadruk ligt daarbij wat ons betreft op medewerkers die zelf verantwoordelijkheid nemen en die hierin worden gefaciliteerd door u als werkgever. Zo behoudt u goede mensen voor de lange termijn: medewerkers die begrijpen wat er nu nodig is om ook over een aantal jaren nog van toegevoegde waarde te zijn.

Lees verder

Teambuilding

Wanneer teamleden hun inbreng durven leveren, zich veilig voelen en er onderling respect is, komt dit de samenwerking binnen teams ten goede. Dat begrijpt vrijwel iedereen. Het leidt niet alleen tot betere resultaten, maar ook tot veel meer werkplezier en verbondenheid. Zo functioneert een team zoals bedoeld: in zijn geheel is het tot meer in staat dan alle individuen afzonderlijk.

Lees verder

Functie- of rolbeschrijvingen

Een succesvolle zoektocht naar de juiste kandidaat voor een vacature begint uiteraard met een zorgvuldig opgesteld functieprofiel. Maar ook voor werknemers die al bij u in dienst zijn, geeft een goed profiel – waarin u de inhoud van de functie, gewenste kennis en verantwoordelijkheden benoemt – richting en duidelijkheid.

Lees verder

Lerende organisatie

Dat de wereld om ons heen steeds sneller verandert, is een feit. Voor organisaties zijn onderwerpen als aanpassingsvermogen, wendbaarheid, creativiteit, agile werken en ondernemerschap noodzakelijk om snel en soepel op die ontwikkelingen in te spelen. Het is een strategische keuze om leren en ontwikkelen centraal te stellen binnen uw bedrijf en om dat onderdeel te maken van uw bedrijfscultuur.

Lees verder