Assessments geven inzicht in sterktes en zwaktes en stimuleren de onderlinge acceptatie. Zo kunnen teams optimaal gebruikmaken van elkaars kennis, kunde en talent. Samenwerking betekent dat de som van het geheel groter is dan de optelsom van individuen. Dit inzicht maakt het mogelijk om optimaal gebruik te kunnen maken van elkaar als team, bovendien maakt het de samenwerking ook veel leuker, succesvoller en meer ontspannen.

Een assessment helpt ook huidige medewerkers hun talenten, sterke kanten en pijnpunten te herkennen. Zo kunnen zij gericht werken aan ontwikkeling en mogelijke vervolgstappen binnen uw organisatie. Daarom worden assessments niet alleen ingezet voor werving en selectie, maar ook bij loopbaanbegeleiding, organisatie ontwikkeling, team development en teambuilding, persoonlijke ontwikkeling en coaching.

Onze assessment-aanpak

Omdat we bij assessments veel waarde hechten aan gedrags- en persoonskenmerken van kandidaten, werken we met moderne en gevalideerde psychometrische instrumenten. Deze meten psychologische kenmerken zoals persoonlijkheid, gedragsstijlen, cognitieve vaardigheden en motivatie. Alle adviseurs van Kijk op Zaken zijn bevoegd tot het gebruik van deze instrumenten.

Onze assessments bestaan uit de volgende onderdelen:

 1. Vragenlijsten en tests
  Een deelnemer vult digitaal vragenlijsten en cognitieve tests in op het vlak van persoonlijkheid en op het vlak van werk- en denkniveau.
 2. Persoonlijk interview
  In een uitgebreid interview bespreekt één van onze adviseurs de uitkomsten van de vragenlijsten en werk- en denkniveautests met de deelnemer. Daarnaast wordt gesproken over ervaringen, beleving, gedrag, drijfveren en eventuele twijfels. Zo krijgt onze adviseur een helder beeld van de deelnemer. Aan het einde van het gesprek koppelt de adviseur direct de schriftelijke resultaten en zijn of haar beeld van de deelnemer terug, zodat de deelnemer daar nog op kan reageren.

 3. Schriftelijke rapportage
  De adviseur legt zijn of haar bevindingen vast in een schriftelijke rapportage die in overleg met de deelnemer en/of met de werkgever wordt gedeeld. In het geval van coaching of outplacement kan het zijn dat er geen (volledig) geschreven rapport wordt opgesteld of dat deze niet ter beschikking van de werkgever wordt gesteld. Dit is uiteraard maatwerk en wordt van tevoren altijd met de deelnemer en opdrachtgever besproken.

 4. Mondelinge toelichting
  Indien gewenst volgt een mondelinge toelichting door de adviseur bij de opdrachtgever, al dan niet in aanwezigheid van de deelnemer. Ook hierover worden van tevoren duidelijke afspraken gemaakt.

Meer weten over de assessments van Kijk op Zaken

We vertellen u er graag meer over.

Meer diensten

Ontdek hoe Kijk op Zaken u ook kan ondersteunen op het gebied van: