Skip to main content
Home | Diensten | Strategie

Strategie

Strategie, daar is al veel over gezegd en geschreven. In ieder geval moet het voor u en de organisatie duidelijk zijn wat uw mensen moeten kunnen en wat ze moeten doen, om vandaag en in de toekomst hun doelstellingen te bereiken.

Procesbegeleiding strategievorming

Kijk op Zaken begeleidt in strategievorming en in het opbouwen van een effectieve organisatie. Wij maken gebruik van beproefde methodieken op het gebied van organisatie, management en strategie en vertalen deze naar praktische oplossingen. Wij streven geen wollige rapporten na, maar concrete acties waarmee u morgen aan de slag kunt.

Projecten die wij hebben uitgevoerd liggen op het vlak van:

  • Procesbegeleiding bij het opstellen van lange termijn strategieplannen
  • Organisatiescans om de kracht van de organisatie te toetsen aan de gestelde doelen
  • Analyse van de organisatiecultuur
  • Begeleiding bij gedrags- en cultuurverandering
  • Vormgeven van competentie- en talentmanagement

Implementatie strategische doelstellingen

Of u nu wel of niet uw (strategische) doelstellingen heeft uitgewerkt in een plan, de crux is: wat gaan u en uw mensen nu anders doen op maandagmorgen? Kijk op Zaken maakt gebruik van beproefde  instrumenten en methodieken die strategie, organisatie en mens op elkaar afstemmen.

Het is een voorrecht om samen met organisaties een stip aan de horizon te zetten en vervolgens hen te begeleiden bij het definiëren van een missie, visie en strategie voor de komende jaren. Toch zien we ook directies en management regelmatig worstelen met het meekrijgen van hun mensen in de (nieuwe) koers van het bedrijf.  Op vragen als: ,,hebben jullie een gestructureerde overlegstructuur’’? of  ,, wat leveren de functionerings- en beoordelingsgesprekken jullie op’’? komt vaak geen bevredigend antwoord. Kijk op zaken ontwikkeld krachtige management instrumenten op maat. Daarnaast trainen wij managers en professionals om echt resultaat te bereiken met dergelijke stuur instrumenten. lees ook HR-cyclus.

Gereorganiseerd en wat nu?

Het is veel organisaties overkomen de afgelopen jaren, een reorganisatie. Juist dan is het essentieel om mensen weer mee te krijgen in de nieuwe koers van het bedrijf. Welke instrumenten kunt u daarvoor inzetten en hoe gaat u nieuwe werkprocessen inrichten en vastleggen? Afhankelijk van uw situatie, gaat Kijk op Zaken graag met u in gesprek, om na te gaan welke instrumenten en methodieken effectief ingezet kunnen worden. 

Wie gingen u voor...

Lees wat klanten en kandidaten over ons zeggen.

Bekijk referenties