Skip to main content
Home | Diensten | HR-Cyclus

HR-Cyclus

Functionerings- en beoordelingsgesprekken worden vaak gezien als een rituele dans tussen manager en medewerker. Toch is de HR-cyclus van functionerings- ontwikkelings- en beoordelingsgesprekken juist een heel krachtig instrument. Daarvoor moet het wel professioneel worden ingezet!

Zinvolle functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren

De HR-Cyclus is een zeer geschikt instrument om de (strategische) doelen van de organisatie in lijn te brengen met de persoonlijke kwaliteiten en ontwikkeling van uw medewerkers. Dit is van belang voor de organisatie als geheel en voor de individuele medewerker. Om resultaat te bereiken met functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn er twee belangrijke randvoorwaarden:

 1. Het instrument moet afgestemd zijn op de organisatiedoelstellingen
 2. De leidinggevende moet in staat zijn het instrument juist te hanteren

In de praktijk constateren we regelmatig dat beide punten voor verbetering vatbaar zijn. Kijk op Zaken kan voor uw organisatie hanteerbare instrumenten op maat maken. Deze instrumenten geven antwoord op vragen, als:

 • Wat wil, kan en moet de manager met zijn mensen bereiken in de komende periode?
 • Welke rol spelen individuen hierin?
 • Welk gedrag is wenselijk en wat is het gewenste niveau van kennis en vaardigheden?
 • Hoe kan dat helder worden gemaakt en hoe kan men een medewerker hiervoor motiveren en belonen?
 • Welke groeimogelijkheden zijn er voor medewerkers en hoe kunnen de doelstellingen van de organisatie parallel lopen met de persoonlijke ontwikkeling van een individuele medewerker?
 • Hoe ga je om met elkaar als deze doelstellingen en talenten niet parallel lopen?

Daarnaast trainen wij leidinggevenden om effectief functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren. Vaardigheden die onder meer worden aangeleerd, zijn:

 • Objectieve en opbouwende feedback geven aan medewerkers
 • Medewerkers motiveren en aansturen
 • Opstellen van concrete doelstellingen

Onze stuurinstrumenten zijn altijd zo ingericht dat er een optimale afstemming tussen uw organisatiedoelstellingen en het talent van uw individuele medewerkers wordt nagestreefd.

Ja, Ik wil meer informatie over de HR-Cyclus

Wie gingen u voor...

Lees wat klanten en kandidaten over ons zeggen.

Bekijk referenties