Skip to main content [

Focus op resultaat

Betrokken

Samenspraak

Beide voeten op de grond

Kijk op werving

De beste kandidaten zijn doorgaans niet actief op zoek naar een nieuwe baan. Benieuwd hoe wij latent werkzoekenden weten te bereiken?

Lees meer

Kijk op selectie

De mensen die bij u in dienst komen dragen positief of negatief bij aan zaken als productiviteit, personeelsbehoud, verkoop, winstgevendheid, etc. Wat is leidend in het sollicitatietraject? De kosten ‘per hire’ of de opbrengst ‘per hire’?

lees meer

Kijk op strategie

U heeft volop plannen voor de toekomst, misschien zelfs een uitgewerkt strategisch plan. Maar wat gaan u en uw mensen nu anders doen op maandagmorgen? Met andere woorden: hoe krijgt u uw mensen mee, zodat de strategie kan slagen?

Lees meer

Reflectie

80% wordt aangenomen op basis van hun kennis en ervaring, evenzo wordt 80% ontslagen op basis van persoonlijkheid.
Als de medewerkers de verandering niet vormgeven dan lukt de verandering niet. Nooit.
Het verschil tussen een gemiddelde en een bovengemiddeld werknemer is persoonlijkheid.
Strategie: de meeste mensen zijn niet van plan te falen. Ze falen er alleen in een plan te maken.

Klanten

]